Välj en sida

Kalifornienbaserade konstnären Amy Gross skapar handgjorda fiberskulpturer med kraftiga inslag av färgglatt broderi och pärlor med tydliga referenser till naturen. Exempelvis pryder bin ytan av ett vackert verk formad av löv, vaxkaka och mossa, medan andra verk kan innehålla kalejdoskopiska samlingar av fåglar och svampar. Även om skulpturerna reflekterar ett slags naturlig symbios, är deras struktur helt och hållet fiktionaliserad, både vad gällande färg och komposition. Inget av verkens element består heller av upphittade objekt, utan är snarare sprungna ur material funna i klassiska hobbybutiker så som garn, snöre och papper. Gross säger själv att hon aldrig använder sig av något som tidigare har varit levande och beskriver vidare att hennes verk snarare härmar det som en gång varit levande med fördelen att de aldrig förmultnar och/eller dör.