Välj en sida

Italienska konstnären Manuel de Rita, a.k.a Peeta,förvandlar statiska stadsstrukturer och gör det hela till något kul att titta på. Han målar färgglada kuber och abstrakta cylinderformade skepnader på husväggar för att på så vis lura det mänskliga ögat att det är något som flyter och/eller flyger ovanpå väggens yta. Den här tekniken är sprungen ur traditionell tredimensionell textning, något han växte upp med och har fortsatt utveckla då han experimenterar med/på realistiska objekt. Sakta men säkert har fusionen av traditionell textning och tredimensionell stil gett liv till en unik typ av visuell rytm. Enligt utsago säger sig de Rita vilja omdesigna och förvränga volymerna på vilken yta han än tar sig an, och med sina målningar skapa ett temporärt uppehåll av vardaglig normalitet genom att förändra perceptionen av igenkännbara kontexter. Vidare vill han lyfta fram en annorlunda tolkning och förståelse för olika typer av ytor och verkligheten som helhet. Dessa jättelika verk utforskar och utmanar sammanfattningsvis multipla dimensioner och har målats på byggnader världen över, exempelvis finner vi de Ritas verk i  Barcelona och Milano. QP-kollen är lika delar imponerad som fascinerad och råder er att följa honom på Instagram.