Välj en sida

Barbara Wildenboer skär i och extraherar varsamt ut sidor ur ömtåliga second-hand böcker för att på så vis kunna utveckla ett slags skulpturalt utforskande av innehållet. Tunt skurna pappersfragment kröner världskartor funna i gamla kartböcker eller uppenbarar sig likt ett nervsystem i en sliten kopia av Functional Neuroanatomy. Verken är en del av ett pågående projekt –  Library of the Infinitesimally Small and Unimaginable Large – till vilket Wildenboer har bidragit med sina alternerade böcker sedan 2011. Serien använder sig av biblioteket som en metafor för ett större universum, men fokuserar samtidigt på den kraftiga minskningen av tryckt material som ett resultat av den digitala tidsåldern. Den Kapstaden-baserade konstnären finner sinna böcker och kartor på olika second-hand butiker och loppmarknader runt om i världen och söker specifikt efter publikationer som har illustrationer, papperskvalitet och intressant innehåll som kan bli spännande att skära i och således transformera. Du kan se mer av Wildenboers magnifika pappers-baserade skulpturer och collage på hennes Instagram!