Välj en sida

Los Angelesbaserade virkningskonstnären Michelle Kingdom uttrycker outtalade känslor i sina scener bestående av kvinnor omgivna av växter och djur. Kingdom avbildar ofta en ensam protagonist eller multipla karaktärer som ägnar sig åt något slags ritual(er). Hennes fantasifulla scenarion suddar ofta ut naturen som en del av storyn, eller använder den helt enkelt som ett dekorativt element. Kingdom använder sig av långa, tjocka trådar lager på lager för att skapa textur och volym. Enligt egen utsago säger sig konstnären sig skapa små världar i tråd för att fånga gäckande, men ändå konstanta, inre röster. Små fragment, minnen, mytologier och historiska referenser; alla samlade tillsammans kan dessa influenser utforska något så laddat som förhållanden och självbilden hos betraktaren. Vi rekommenderar en titt på Kingdoms Instagram – helt magiskt!