Välj en sida

Ett nytt självstyrande navigationssystem kallat maplite, utvecklat av forskare på MIT computer science and artificial intelligence laboratory (CSAIL), kan möjliggöra för självstyrande bilar att köra på mer lantliga vägar utan någon förutbestämd rutt. Med hjälp av att använda sig av GPS och sensorer, tillåter maplite självstyrande bilar navigera vägar vilka må hända inte ha någon direkt 3D karta, eller kanske inte någon karta överhuvudtaget. Sensorerna ger de självstyrande bilarna en idé av sin omgivning och bestämmer på så vis sträckan och bredden av vägarna, med antagandet att vägen är plattare än det omgivande landskapet. Systemet fungerar på så sätt att det har två navigationsmål – den slutgiltiga destinationen/målet samt ett antal deldestinationer/mål inom ett par meter som sensorerna kan känna av. Så bilen liksom jobbar sig fram mål för mål, kanske inte sakta, men säkert, för att slutligen nå sin slutdestination/mål.