Välj en sida

Självlärda fotografen Xavier Portela började känna sig frustrerad över hur statiska och tvådimensionella hans bilder blev efter ett besök i Tokyo 2014. Han upplevde inte att hans fotografier fångade känslorna eller stimulerade alla sinnen, det saknades även den där speciella elektriska emotionen som man kan uppleva när man glider igenom en stad full av liv och ljus. För att utforska den där livfulla platsen och atmosfären till fullo började han manipulera färgerna i sina fotografier genom att förstärka mättnaden så att varje fotografi reflekterade vad hjärnan kom ihåg, men bilderna i sig inte kunde förmedla. Portela själv resonerar som sådant att det finns ett ton detaljer som gör att våra sinnen och hjärnor tar in en specifik scen, även doft, temperatur och ljus spelar in. Hans önskedröm är att hans fotografier ska se ut som vore de tagna ur en mangatidning. Glow är en pågående fotoserie som representerar hans resor till bland andra Hong Kong, Bangkok och New York. Varje fotografi är redigerat med en splash av neoninspirerad rosa, blått och lila ljus. Coolt!