Välj en sida

Tyska designern Matilde Boelhouwer har skapat en serie artificiella blommor som förvandlar regnvatten till sockervatten vilka är tänkta att fungera som akut ”föda” för storstadens insekter då växtligheten är gles där de befinner sig. Projektet Food for Buzz såg Boelhouwer skapa ett slags nät av polyester och gav henne uppdraget att ta fram fem blommor, alla med specifika och unika kvalitéer, för att locka de mest aktiva pollinatörerna så som exempelvis bin, fjärilar och humlor. Varje självförsörjande blomma består av laser-skurna polyester-kronblad, med en liten 3D-printad behållare fäst i mitten, vilken i sin tur är kopplad till en 3D-printad stjälk. Dessa behållare används sedan för att samla upp regnvatten vilket sedan transporteras via stjälken ner till en liten tank som innehåller socker där de båda vätskorna blandas ihop för att så småningom pumpas upp till de små behållarna återigen. Vilket häftigt och innovativt kretslopp alltså! Håller ni inte med?