Välj en sida

En ny restaurang har slagit upp sina smäktande portar i norra Indien. Det går att tyda in referenser från såväl det föregångna brittiska imperiet som till den berömda regissören Wes Anderssons filmer och hans användande av symmetri och strikta färgpaletter, vilka i sin tur ger intrycket av en surrealistisk, fristående värld. För att bryta upp denna rigorösa, spatiala ideologi något så valde man att addera svartvita zebraränder till de rosafärgade tonerna, ofta associerade med brittisk Raj. Restaurangen har designats av RENESA och är beläget inuti en av de allra äldsta byggnaderna i Kanpur, en stor industriell stad. Man har valt att beskriva projektet som ett hopkok av designteorier som svarar för den komplexa och motsägelsefulla arkitekturen i området. Enligt utsago var den ursprungliga idén att skapa en hybrid snarare än något ”rent”, kompromissa och konsekvent värja sig för något smalt och stiliserat, för att slutligen lämna besökaren flytandes i mitten av ett artistiskt hav. Man valde att dubba restaurangen till Pink Zebra.