Välj en sida

Ett team vetenskapsmän från Storbritannien, närmare bestämt en grupp från Imperial College London, har utvecklat ett biologiskt nedbrytbart byggnadsmaterial av ökensand, ett källa som fram tills alldeles nyss varit totalt oanvändbart inom byggnadsbranschen. Materialet har fått namnet Finite och är lika starkt som betong, men innehåller hälften så mycket spår av kol. Genombrottet kommer lägligt nog mitt i en ökad orolighet gällande världens krympande tillgång av konstruktionskvalitets-sand, vilken är en essentiell ingrediens i betong. Samtidigt som vackra stränder och flodbäddar tömts på grynig sand, har just ökensand förblivit en outnyttjad källa då dess vindpinade små korn varit alldeles för små och släta för att nyttjas som en utfyllnad i betong – fram tills nu då vill säga. Spännande!